Kontakt

BONAČIĆ SECURITY d.o.o.
za zaštitu osoba i imovine
Dinka Šimunovića 2a,
21000 Split, Hrvatska
tel: 021 460 666
fax: 021 460 337

MB: 1356496
OIB: 63135369237
žiro račun: 2402006-1100062861

Generalni direktor
Dragica Bonačić
gsm: 091 290 1955
dragica.bonacic@gmail.com

Odgovorna osoba tjelesne zaštite
Miroslav Oštrek
gsm: 091 152 6151
miro.ostrek@bonacic.hr

Voditelj tehničke zaštite
Ante Kranjac
gsm: 091 503 8519
akranjac@gmail.com

RAČUNOVODSTVO
Voditeljica
Meri Kovačević
tel / fax: 021 462 169
meri.kovacevic@bonacic.hr

DOJAVNI CENTAR - CDS
dežurstvo 24 sata dnevno
tel: 021 460 666
fax: 021 460 337

cds@bonacic.hr

Voditelj CDS-a
Aljoša Ferenčak
gsm: 091 152 6133
aljosa.ferencak@bonacic.hr

 

 
  Goran Bonacic

u sjećanje i zahvalnost na
GORANA BONAČIĆA
(1957 - 2013)
 osnivača i prvog direktora društva Bonačić Security d.o.o.


 
 
 
Powered by NOVACOM - creative communications - www.novacom.hr