Spajanjem na naš dojavni centar 24 sata dnevno vrši se stalni nadzor nad objektom. Dežurni operater nadzire ispravnost svakog pojedinog uređaja i reagira na svaku uočenu tehničku neispravnost ili pokušaj sabotaže. Po svakoj alarmnoj dojavi vrši se brza intervencija najbliže interventne ekipe i dojava korisniku usluge, te po potrebi policiji, vatrogascima i hitnoj pomoći.

 

Naš dojavni centar je jedan od najkvalitetnijih u Hrvatskoj. Opremljen je suvremenim uređajima za automatski prijem i obradu alarmnih i drugih informacija sa udaljenih objekata. U suradnji sa našim podizvođačima gotovo na svakom mjestu u Hrvatskoj možemo na najbolji način vršiti tehnički nadzor i kombinirati ga sa brzom reakcijom patrole lokalnih zaštitarskih tvrtki.

 

U sklopu dojavnog centra je i video centar. Pregledavanjem vidnog polja kamera videonadzora u realnom vremenu iz našeg video centra pružamo dodatni nivo zaštite objekta tijekom noći i u neradno vrijeme. Koristi se u preventivne svrhe ili zbog posebnih potreba korisnika, a često se može kombinirati obilascima patrole.

 
 
 

 

POSLOVNI PARK

Poslovni park Zagreb, logističko Središte, više od 90.000 m2 novog prostora koji se sastoji od niza skladišta smještenih u stotine metara dugim objektima sa moderno opremljenim hangarima. Cijeli objekt je položen sa zapadne strane Zagreba u Svetoj Nedelji u blizini autoputa Zagreb-Ljubljana. Zaštita objekta za Bonačić Securtiy predstavlja izazov zbog niza specifičnosti kojima tehnološki i organizacijski teba prilagoditi sustav zaštite.

 

 
   
 
 
Powered by NOVACOM - creative communications - www.novacom.hr